سموم کشاورزی

بطور کلی، مجموعه عوامل خسارت زا به محصولات زراعی و مضر را می توان به سه گروه عمده تقسیم نمود. و همچنین جهت از بین بردن هر یک از این عوامل خسارت زا از یکی از انواع سم های کشاورزی ذیل استفاده می گردد.

1)سموم کشاورزی برای آفتکش

سموم کشاورزی که کنترل کننده آفات گیاهی هستند.
الف) آفات گیاهی (Pests) : به کلیه جانورانی از قبیل حشرات، کنه های گیاهی، نرم تنان، جوندگان، پرندگان پستانداران و غیره، که دارای قطعات دهانی گزنده –مکنده و یا جونده می باشند و به قسمتهای مختلف گیاهان و محصولات کشاورزی حمله کرده و به آنها زیان می رسانند، آفات گفته می شود.

جامد و یا گاز هستند که به منظور نابودی آفت‌ها به کار می‌روند.

 

2)سموم کشاورزی برای قارچکش

ب) بیماریهای گیاهی (Plant disease) : عوارض ناشی از صدمه قارچها، باکتریهای ، ویروس ها، نماتدها و گیاهان گلدار انگل و عوامل نامساعد جوی و حوادث سوء (مانند سرمازدگی، تگرگ و غیره) و بالاخره کمبود یا زیادی مواد غذایی (بیماریهای فیزیولوژیک) را بیماریهای گیاهی میگویند.

بیولوژیکی دافع یا نابودکننده‌ای است که عامل کشته شدن قارچ‌ها و یا هاگ آن‌ها و یا جلوگیری از رشد آنها در مدت اثر آن‌ها می‌باشد.

 

3) سموم کشاورزی برایعلفکش

ج) علف های هرز : گیاهان خود رویی که بطور ناخواسته در مزارع باغات می رویند و رقیبی برای محصولات کشت شده محسوب می شوند، علف های هزر نامیده میشوند.
علف‌کش (Herbicide) ماده‌ای‌است که برای از بین بردن علف‌های هرز بکار می‌رود.
علف کش‌ها بر دو نوع هستند.
۱. انتخابی که برای کشتن علف‌های هرز خاص به کار می روند.
۲. عمومی که برای از بین بردن کلیه علف‌های هرز به کار می روند .


نگهداری و محافظت گیاهان و محصولات کشاورزی از مرحله کاشت تا انبار کردن در مقابل کلیه عوامل نابود کننده از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد و امروزه یکی از راههای موثر در افزایش تولیدات کشاورزی بشمار می رود. بویژه، در کشورهای عقب افتاده و در حال توسعه، که میلیونها انسان با خطر گرسنگی و کمبود مواد غذایی مواجه هستند.