پلیمر های گرما ساخت

پلیمرهای گرما سخت

پلیمرهای گرما سخت از اختلاط دو مایع با گرانروی پایین(رزین و سخت کننده که دارای عوامل شیمیایی مناسب هستند، در هنگام اختلاط با یکدیگر واکنش نشان داده و یک شبکه بسیار مستحکم به وجود می آورند) حاصل میشوند.

اختلاط دو جزء رزین اپوکسی با قیر ، ترکیبی را ایجاد میکند که بیشتر از قیر بودن خواص اپوکسی دارد.این رزین­های دو جزیی، چندین دهه است که تولید شده و به صورت گسترده در پوشش سطح و ساخت چسب ها استفاده میشوند. قیر یک ماده گرما نرم بوده و با قیرهای گرما سخت تفاوت هایی دارد که عبارتند از :

  • عمر قیرهای گرما سخت در مقایسه با قیرهای معمولی کمتر است.
  • قیرهای گرما سخت پس از تولید ، باید به سرعت در آسفالت مورد استفاده قرار گیرند و هرچه دما بالاترباشد، این زمان کوتاه تر میشود.
  • قیرهای گرما­سخت پس از تولید باید به سرعت مورد استفاده قرار گیرند و هرچه دما بالاتر باشد، این زمان کوتاه­تر می­شود.
  • قیرهای گرماسخت پس از اعمال فراوری توسط مواد کمکی مانند ترکیبات آلی فلز منگنز به پخت یا شبکه­های شدن ادامه داده و استحکامشان افزایش میابد.
  • سرعت پخش قیرهای گرما سخت به دمای محیط بستگی دارد.
  • قیرهای معمولی با افزایش دما نرم و روان میشوند
  • قیرهای گرما سخت حساست حرارتی کمی داشته و در محدوده اختلاف دما تغییر خواص ندارد.
  • قیرهای گرما سخت پخت شده یک ماده کشسان بوده و جریان گرانروی از خود نشان نمی­دهند.
  • قیرهای گرما سخت پس از پخته شدن، در برابر مواد شیمیایی، مانند حلال ها، سوخت و روغن بسیار مقاوم هستند.

در جدول زیر خواص مخلوط آسفالت گرم قیر معمولی و قیر اپوکسی دار، مقایسه شده است.

پارامتر آسفالت اپوکسی آسفالت معمولی
پایداری مارشال:kN ۴۵ ۷/۵
روانی مارشال: میلیمتر ۴/۰ ۴/۰
نسبت مارشال،kN/mm ۱۱/۲ ۱/۹
نرخ ویل تراک در ۴۵:mm/h ۰ ۳/۲
مدول سفتی:N/m۲  
۰۰C ۲/۰*۱۰۱۰ ۱/۵*۱۰۱۰
۲۰۰C ۱/۲*۱۰۱۰ ۳/۰*۱۰۹
۴۰۰C ۳/۳*۱۰۹ ۴/۰*۱۰۸
۶۰۰C ۹/۵*۱۰۸ ----
مقاومت خستگی پیچشی، تعداد دور تا شکست  
%۶ قیر ۱/۰*۱۰۶ ۳*۱۰۴
%۷ قیر ۲*۱۰۶< ۲*۱۰۵

آزمون ویل تراک نشان میدهد که برای این نوع آسفالت شیار قابل اندازه گیری مشاهده نشده و استحکام مارشال آن ها ۱۰ برابر بیشتر از آسفالت با قیر معمولی است.

سفتی دینامیکی آسفالت اپوکسی دار به خصوص در دمای محیط، بسیار بالاتر از آسفالت های قیر­های معمولی است.علاوه بر این آزمون خستگی پیچشی آسفالت روی صفحه فلزی نشان دهنده مقاومت دو برابری آسفالت اپوکسی در مقایسه با آسفالت معمولی میباشد.

آسفالت های اپوکسی از زمان ظهور تاکنون در موارد مختلفی استفاده شد.یک نمونه مورد استفاده از آن سال ۱۹۸۶ بود که از این آسفالت برای ساخت یک راه طولانی  استفاده گردید و آسفالت این راه هنوز هم سالم باقی مانده است و هیچ نقص ساختاری پیدا نکرده است. اخیرا نیز این نوع آسفالت بر روی پل های فلزی موفق عمل کرده است.

با توجه به کیفیت، مقاومت و البته قیمت بالا، این نوع آسفالت را می­توان در حجم کم ، ولی در نقاط پر ترافیک مانند تقاطع ها، خطوط ویژه، ایستگاه­ها، پارکینگ اتوبوس و کامیون و . . . . استفاده کرد.